Za vedoželjne

Slovenščina na dlani je namenjena tudi zunanjim uporabnikom in uporabnicam, ki želite preveriti ali izpopolniti svoje znanje slovenščine ali odpraviti posamezne vrzeli v jezikovnem znanju in s tem napredovati v jezikovne mojstre ter mojstrice.

Slovenščina na dlani je delno primerna tudi za tujce in učeče se s primanjkljaji. Izbor ustreznih vaj je eden od projektnih ciljev in bo kot ena od funkcionalnosti na voljo konec leta 2023.

Profil učitelja