Opis projekta

V okviru projekta Slovenščina na dlani, ki je trajal od avgusta 2017 do septembra 2021, je bilo izdelano prosto dostopno interaktivno učno e-okolje za obogatitev pouka slovenščine. Projekt je potekal na Univerzi v Mariboru v sodelovanju treh fakultet (Filozofske fakultete, Pedagoške fakultete ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko). Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija (Ministrstvo za kulturo) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Od avgusta 2022 do decembra 2023 poteka projekt Slovenščina na dlani 2 – nadgradnja učnega e-okolja, katerega cilji so: 1) nadgradnja funkcionalnosti e-okolja, 2) nadgradnja vsebin in 3) promocija e-okolja. Projekt se prav tako izvaja na Univerzi v Mariboru, in sicer v sodelovanju Filozofske fakultete ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Naložbo financira Republika Slovenija (Ministrstvo za kulturo).

Profil učenca

Projektni cilji

1. Nadgradnja funkcionalnosti e-okolja

Prikaz napačno rešenih primerov ob reševanju vaj (vpogled v napako), možnost ponovnega reševanja in prikaz pravilnega odgovora ob neuspešnem reševanju.

Vpogled v naloge, ki jih učitelj dodeli učencu ali skupini

Ročna kategorizacija primerov pri vajah in nalogah (razvrščanje od enostavnejših do zahtevnejših z vidika vsebine, uporabljene leksike ipd. za dodatno diferenciacijo glede primernosti za tujce in učeče se s primanjkljaji, za katere je smiselno učenje na podlagi enostavnih primerov s splošno rabljenim besedjem).

Oznaka zahtevnosti nalog na učiteljskem profilu.

Možnost prijavljanja napak v okolju s strani uporabnikov.

Ozadje

2. Nadgradnja vsebin

Priprava novih razlag za bazo znanja v pravopisno-slovničnem sklopu.

Vizualna ponazoritev izbranih razlag za lažje razumevanje in hitrejše usvajanje tudi pri učečih se s primanjkljaji.

Priprava dodatnih slovarskih opisov frazemov za učinkovitejšo povezavo so- in protipomenskih enot.

Razširitev nabora besedil, vključenih v naloge besedilnega sklopa; segmentacija izbranih obsežnejših besedil na odlomke; dodajanje prepisov in pretvorb v knjižni jezik za najmanj 10 govorjenih besedil.

Gradnja novega podkorpusa za črpanje primerov pri nalogah, kjer se je njihovo avtomatsko pridobivanje izkazalo za manj primerno (npr. lastna imena).

3. Promocija e-okolja

Priprava video posnetkov za prikaz funkcionalnosti e-okolja z namenom enostavnejšega prehoda na njegovo rabo in spoznavanje njegovih prednosti.

Izboljšanje prepoznavnosti okolja v iskalnikih, s čimer se poveča tudi dostopnost pripravljenih e-gradiv.

Promocijske aktivnosti (digitalni marketing, tekmovanja med šolami ...).

Profil učenca