Medšolsko TEKMOVANJE iz slovenščine

Začetek: 16. 10. 2023 ob 8.00    Konec: 27. 10. 2023 ob 20.00

Lokacija: slo-na-dlani.si

Tekmovanje

Organizator

Univerza v Mariboru (FERI in FF) v okviru projekta Slovenščina na dlani 2: nadgradnja učnega e-okolja.

Sodelujoči

Učenke in učenci od 6. do 9. razreda.

Dijakinje in dijaki vseh letnikov.

Način sodelovanja

S prijavo v e-okolje Slovenščina na dlani (https://slo-na-dlani.si) dobite povezavo do testa za reševanje (na voljo je 1 test za OŠ in 1 za SŠ). Z reševanjem zbirate točke, pri čemer vsak pravilni odgovor prinese 1 točko.

Tekmovalni kategoriji

  1. Osnovna šola z največ pravilnimi odgovori. – Srednja šola z največ pravilnimi odgovori.
  2. Osnovna šola z najvišjo povprečno oceno. – Srednja šola z najvišjo povprečno oceno.

Pravila

Tekmovanje poteka preko individualnih profilov v učnem e-okolju Slovenščina na dlani (potrebna je registracija oz. vstop v e-okolje z Arnesovo digitalno identiteto). Vsak sodelujoči tekmuje za svojo šolo, pri čemer lahko test reši le enkrat. Pravilen odgovor se točkuje z 1 točko, delno pravilen ali nepravilen odgovor pa z 0 točkami. Vpogled v rešitve bo omogočen po zaključenem tekmovanju. V primeru izenačenih rezultatov zmaga šola, ki je rezultat dosegla prva.

Čas izvajanja

Od 16. 10. 2023 (od 8. ure) do 27. 10. 2023 (do 20. ure). Dnevni prikaz vmesnih rezultatov lahko spremljate tukaj (https://slo-na-dlani.si/projekt/tekmovanje/rezultati).

Nagrade

Steklena plaketa za vsako od kategorij, priznanja šolam, praktične nagrade šolam.

Objava rezultatov

6. 11. 2023 (na spletni strani https://slo-na-dlani.si/projekt/tekmovanje/rezultati).

Podelitev nagrad

16.–30. 11. 2023

O terminu in načinu podelitve se organizator dogovori z nagrajenimi šolami.

Odgovornosti organizatorja

Organizator upošteva uspešnost šol glede na samodejno vodene statistične podatke. Ne prevzema odgovornosti za (ne)resničnost podatkov, ki jih sodelujoči navajajo. Pridržuje si pravico do sprememb v primeru tehničnih motenj. Obveščanje o morebitnih spremembah tekmovanja poteka na spletni strani https://slo-na-dlani.si/projekt/tekmovanje. Organizator ne prevzema stroškov, ki bi pri sodelujočih nastali zaradi sodelovanja na tekmovanju. Zbira in objavlja le podatke o sodelujočih vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Reševanje pritožb

Pritožbe so možne v roku 8 delovnih dni od razglasitve rezultatov na e-naslov: natalija.ulcnik@um.si. Reševala jih bo štiričlanska komisija v sestavi: N. Ulčnik, A. Bizjak, S. Majninger, P. Čakš.

Dodatna pojasnila (objavljeno 11. 10. 2023)