O nas

Izvajalec projekta je Univerza v Mariboru, sodelujejo pa strokovnjakinje in strokovnjaki s Filozofske fakultete ter Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Vodja projekta

avatar

izr. prof. dr. Natalija Ulčnik

Filozofska fakulteta UM
Oddelek za slovanske jezike in književnosti

natalija.ulcnik@um.si

Članice in člani projekta

avatar

Špela Antloga, mag. slov.

FERI UM
Laboratorij za digitalno procesiranje signalov

s.antloga@um.si
avatar

mag. Andreja Bizjak

FERI UM
Laboratorij za digitalno procesiranje signalov

andreja.bizjak1@um.si
avatar

asist. mag. Peter Čakš

FERI UM
Laboratorij za medijske tehnologije

peter.caks@um.si
avatar

asist. Marko Ferme

FERI UM
Laboratorij za heterogene računalniške sisteme

marko.ferme@um.si
avatar

izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič

Filozofska fakulteta UM
Oddelek za slovanske jezike in književnosti

mira.krajnc@um.si
avatar

asist. Sandi Majninger

FERI UM
Laboratorij za heterogene računalniške sisteme

sandi.majninger@um.si
avatar

doc. dr. Milan Ojsteršek

FERI UM
Laboratorij za heterogene računalniške sisteme

milan.ojstersek@um.si
avatar

izr. prof. dr. Darinka Verdonik

FERI UM
Laboratorij za digitalno procesiranje signalov

darinka.verdonik@um.si
avatar

izr. prof. dr. Suzana Žilič Fišer

FERI UM
Laboratorij za medijske tehnologije

suzana.zilicfiser@um.si

Kolofon