Za učitelje

Katere so prednosti Slovenščine na dlani?

Bistveno olajša delo učiteljic in učiteljev.

Omogoča učinkovito spremljanje učnega napredka.

Vključimo jo lahko v vse faze učne ure (uvodna motivacija, osrednji in zaključni del učne ure) ter uporabimo v sklopu domačih nalog, dodatnega ali dopolnilnega pouka, raziskovalnega in projektnega dela.

Pomaga motivirati učence za učno snov ter reševanje vaj in nalog.

Osredotoča se na problematična mesta pri pisanju (pravopis in slovnica), pomaga pri spoznavanju frazemov in pregovorov ter izboljševanju sporazumevalne jezikovne zmožnosti.

Učenje je osredinjeno na posameznika.

Omogočena sta diferenciacija in individualizacija učenja.

Usklajena je z učnimi načrti.

Dejavnosti se sistematično zastavljene ter horizontalno in vertikalno povezane.

V veliki meri omogoča avtomatsko vrednotenje odgovorov in s tem takojšnjo povratno informacijo o uspešnosti reševanja.

Spodbuja prožne in inovativne oblike učenja ter ocenjevanja (samovrednotenje).

Je prosto dostopna in prilagojena za delo z računalniki, tablicami in pametnimi telefoni.

Omogoča prost dostop do učnih virov, in sicer kjer koli in kadar koli, ne samo v šolskem okolju.

Je enostavna za uporabo in ne zahteva posebnega časa za pripravo.

Ozadje

Kaj mi Slovenščina na dlani omogoča?

Ustvarjanje skupin, izbiranje in določanje nalog posameznikom ali skupinam.

Vpogled v izvajanje vaj in uspešnost posameznega učenca ali skupine.

Spremljanje napredka učencev.

Usmerjanje učenja.

Pridobivanje povratnih informacij o samoovrednotenih odgovorih.

Sprotno spremljaje uspešnosti in napredka posameznikov in/ali skupin.

Profil učitelja

Katere metode dela omogoča e-okolje?

Delo z avtentičnimi primeri.

Delo z odlomkom, besedilom.

Delo z zvočnimi in video posnetki.

Sodelovalno učenje.

Diskusija.

Metoda razlage.

Metoda samostojnega dela.