Predstavitev Slovenščine na dlani na Dvostranskem frazeološkem delovnem srečanju

Datum: 16. 12. 2022

Predstavitev Slovenščine na dlani na Dvostranskem frazeološkem delovnem srečanju
V petek, 16. decembra 2022, smo vsebinski sklop Frazemi in pregovori predstavili na frazeološkem srečanju, ki je potekalo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Izpostavili smo izzive, s katerimi smo se soočali med pripravo sklopa (katere enote izbrati, kako zasnovati naloge, da bodo prilagojene digitalnemu okolju in da bodo omogočale visoko stopnjo avtomatizacije, kako predstaviti teoretične vsebine, kako izbrane enote slovarsko opisati ipd.).