Predstavitev projekta in učnega e-okolja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Datum: 27. 11. 2023

Kraj: FF UL

Predstavitev projekta in učnega e-okolja na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
Izr. prof. dr. Natalija Ulčnik in izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič sta na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v okviru Lingvističnega krožka predstavili učno e-okolje Slovenščina na dlani in izpostavili zlasti uporabnost zbirk FRIDA ter BERTA.