Slovenščina na dlani na sprejemu brucev in bruck na Oddelku za slovanske jezike in književnosti FF UM

Datum: 29. 9. 2022

Slovenščina na dlani na sprejemu brucev in bruck na Oddelku za slovanske jezike in književnosti FF UM

Z e-okoljem smo seznanili študentke in študente, ki so se v študijskem letu 2022/23 na FF UM vpisali na eno- ali dvopredmetni študijski program Slovenski jezik in književnost.