Predstavitev e-okolja na Oddelku za slovanske jezike in književnosti FF UM

Datum: 27. 9. 2022

Predstavitev e-okolja na Oddelku za slovanske jezike in književnosti FF UM

E-okolje smo predstavili prof. dr. Vladimiri Rezo z Univerze v Zagrebu (Fakulteta hrvatskih studija, Odsjek za komunikologiju), ki je na FF UM na izmenjavi, ter profesorici slovenščine z OŠ Maksa Durjave Maribor Kaji Hercog. Obe sta bili navdušeni nad raznolikimi možnostmi učenja, ki jih e-okolje ponuja.