Novinarska konferenca Slovenščina na dlani 2: Nadgrajeno inovativno učno e-okolje za interaktivno učenje slovenščine za učence in dijake

Datum: 15. 11. 2023

Kraj: UM FERI

Povzetek

Ob zaključku našega projekta Slovenščina na dlani 2 smo novinarjem predstavili ključne dosežke. Na Filozofski fakulteti in Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko smo e-okolje, ki smo ga razvili med letoma 2017 in 2021, nadgradili na podlagi odzivov učiteljic in učiteljev slovenščine ter njihovih učenk, učencev, dijakinj in dijakov. Dodali smo nove funkcije, kot na primer vpogled v naloge in njihovo zahtevnost na učiteljskem profilu, možnost ponovnega reševanja in vpogled v rešitve na profilu za učence. Pomembna novost je sklop nalog za tiste, ki jim slovenščina ni materni jezik. Izpeljali smo tudi prvo medšolsko tekmovanje Slovenščina na dlani, ki se ga je udeležilo skoraj 1900 mladih, na novinarski konferenci pa smo podelili priznanja najuspešnejšim šolam.

Novinarska konferenca Slovenščina na dlani 2: Nadgrajeno inovativno učno e-okolje za interaktivno učenje slovenščine za učence in dijake

Med letoma 2017 in 2021 je na Univerzi v Mariboru potekal projekt Slovenščina na dlani, v okviru katerega smo vzpostavili prosto dostopno interaktivno učno e-okolje, ki je bilo v šolskem prostoru pozitivno sprejeto tako med učenci in dijaki kot tudi med učitelji. V letu dni smo na Filozofski fakulteti (FF) in Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) funkcionalnosti ter vsebine e-okolja nadgradili in s tem projekt v tej fazi tudi zaključili: »Zbrali smo odzive učiteljic in učiteljev slovenščine, njihovih učenk in učencev oz. dijakov in dijakinj ter jih v najboljši meri vključili v posodobitve. Tako e-okolje danes učiteljicam in učiteljem omogoča vpogled v naloge in njihovo zahtevnost, učenke in učenci pa lahko preverijo tudi rešitve nalog. Dodali smo nekaj vsebinskih novosti, npr. nove razlage jezikovnih vsebin in vizualne ponazoritve razlag. Izjemna dodana vrednost projekta je tudi krajši sklop nalog za tiste, ki jim slovenščina ni materni jezik,« pojasnjuje vodja projekta izr. prof. dr. Natalija Ulčnik s FF.

V projektni ekipi smo zasnovo e-okolja in razvoj vseskozi snovali v tesnem sodelovanju z uporabniki: »Prednost Slovenščine na dlani je predvsem ta, da lahko učenci naloge rešujejo v svojem tempu, sami pregledujejo rezultate, se vračajo k napačno rešenim nalogam in s ponovnim reševanjem odpravljajo napake. Še posebej so jim všeč elementi igrifikacije, saj za pravilno rešene naloge prejemajo medalje. Pritegnejo tudi raznovrstno oblikovane in zastavljene naloge, zato reševanje ni nikoli monotono,« svoje izkušnje z uporabo e-okolja Slovenščina na dlani opisuje učiteljica slovenščine Lilijana Ladra z Osnovne šole Šentjanž pri Dravogradu.

Novinarska konferenca

VSEBINSKE IN FUNKCIONALNE NOVOSTI

Kot že omenjeno, je pomembna novost nadgrajenega projekta Slovenščina na dlani 2 sklop nalog za govorce in govorke slovenščine kot drugega in tujega jezika. »Dodali smo 45 nalog, ki pokrivajo 30 različnih jezikovnih tem in za katere smo ročno izbrali in pregledali 4642 primerov iz korpusa mladinske književnosti MAKS in korpusa Gigafida. Izbrali smo več nalog s področja slovnice, frazemov in besedil, manj pa s področja pravopisa, saj ta ni tako ključen za učinkovito komuniciranje v začetnih fazah učenja novega jezika,« pojasnjuje koordinatorica tega sklopa projekta mag. Andreja Bizjak s FERI.

E-okolje Slovenščina na dlani, ki je dostopno na spletni strani https://slo-na-dlani.si, na podlagi najsodobnejših jezikovnih tehnologij ponuja številne vaje in naloge iz štirih vsebinskih sklopov – pravopisa, slovnice, frazemov in pregovorov ter besedil. Vsebine so po letu dni prijaznejše za uporabo: »Dodali smo razširjene razlage, video navodila za uporabo e-okolja, bazo znanja smo nadgradili z novimi pravopisno-slovničnimi razlagami in dodatnimi grafičnimi elementi,« nekatere od novosti našteva koordinatorica pravopisnega in slovničnega sklopa Špela Antloga, mag. slov., s FERI.

Novinarska konferenca

PRVO MEDŠOLSKO SPLETNO TEKMOVANJE IZ SLOVENŠČINE

V e-okolje Slovenščina na dlani lahko brezplačno vstopajo učenci, učitelji ali gostje, vsi, ki želijo preveriti ali izboljšati svoje znanje slovenščine, in prav zato so bili v projektni ekipi v minulem letu zelo aktivni pri promociji projekta: »Številne promocijske aktivnosti, npr. jezikovni kvizi in nagradne igre na družbenih omrežjih ter delavnice na strokovnih srečanjih, so število naših registriranih uporabnikov in uporabnic z lanskih 1500 dvignile na več kot 4800,« še dodaja izr. prof. dr. Natalija Ulčnik.

Na izjemen odziv je naletelo tudi prvo medšolsko spletno tekmovanje iz slovenščine za osnovne in srednje šole. Sodelujoče sta čakala testa z raznolikimi nalogami iz vseh vsebinskih sklopov e-okolja Slovenščina na dlani. Najboljši rezultat v kategoriji osnovna šola z največ pravilnimi odgovori je dosegla OŠ Predoslje Kranj. Drugo mesto je pripadlo OŠ Gornja Radgona, tretje pa OŠ Koseze. V kategoriji osnovna šola z najvišjo povprečno oceno je zmagala OŠ Lucija. Drugi najboljši rezultat je dosegla OŠ Predoslje Kranj, tretja na lestvici pa je OŠ Pesnica. Med srednjimi šolami je največ pravilnih odgovorov in najvišjo povprečno oceno dosegla Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje. Drugo mesto v obeh kategorijah je dosegla Srednja šola za strojništvo (ŠC Škofja Loka), na tretje mesto pa se je uvrstila Prva gimnazija Maribor.

Novinarska konferenca

Projekt Slovenščina na dlani 2 sofinancira Republika Slovenija (Ministrstvo za kulturo), zasnovo in razvoj učnega e-okolja pa je finančno podprla tudi Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.