Novinarska konferenca: Predstavitev Slovenščine na dlani 2

Datum: 15. 11. 2022

Kraj: UM FERI

Povzetek

Na Univerzi v Mariboru v sklopu projekta Slovenščina na dlani 2 nadaljujemo z razvojem in nadgradnjo e-okolja za učenje slovenščine. Na Filozofski fakulteti in Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko smo ga razvili med letoma 2017 in 2021, z letošnjo jesenjo pa v novem projektu načrtujemo nadgradnjo, s katero želimo zagotoviti še boljšo uporabniško izkušnjo pri učiteljih in učencih, ki jim je prosto dostopno učno e-okolje z vsebinskimi sklopi vaj iz pravopisa, slovnice, frazemov in pregovorov ter besedil tudi namenjeno. Projekt sofinancira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, zasnovo in razvoj učnega okolja pa je finančno podprla tudi Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Novinarkam in novinarjem smo projekt Slovenščina na dlani 2 predstavili na novinarski konferenci, ki je potekala 15. novembra 2022 na FERI.

Novinarska konferenca: Predstavitev Slovenščine na dlani 2

Med letoma 2017 in 2021 je na Univerzi v Mariboru potekal projekt Slovenščina na dlani, v okviru katerega so pripravili prosto dostopno učno e-okolje, ki ponuja številne jezikovne vaje in razlage ter se lahko uporablja za obogatitev pouka slovenščine v višjih razredih osnovne šole in v srednjih šolah. Inovativno e-okolje je bilo v šolskem prostoru pozitivno sprejeto tako med učenci in dijaki kot tudi med učitelji. Letos in prihodnje leto se projekt na Filozofski fakulteti (FF) in Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) nadaljuje: »V novem projektu bomo učno e-okolje nadgradili, da bi zagotovili še boljšo uporabniško izkušnjo in spodbudili širšo rabo pri vseh, ki bi želeli na inovativen način preveriti, utrditi ali nadgraditi svoje znanje slovenskega jezika,« pojasnjuje vodja projekta, izr. prof. dr. Natalija Ulčnik s FF, in dodaja, da v projektu sodelujejo tudi z učiteljicami in učitelji slovenščine ter njihovimi učenci oz. dijaki, pri promocijskih aktivnostih pa tudi s Slavističnim društvom Maribor.

Novinarska konferenca

E-okolje Slovenščina na dlani, ki je dostopno na spletni strani https://slo-na-dlani.si/, na podlagi najsodobnejših jezikovnih tehnologij ponuja številne vaje in naloge iz štirih vsebinskih sklopov – pravopisa, slovnice, frazemov in pregovorov ter besedil. »Pravopisne in slovnične vaje so različnih zahtevnostnih stopenj in temeljijo na avtentičnih zgledih rabe, ob tem pa so opremljene z razlagami jezikovnih pojavov in pravil, ki so posebej zbrane tudi v zavihku Znanje,« razlaga koordinatorica pravopisnega in slovničnega sklopa Špela Antloga, mag. slov., s FERI. Frazeološki sklop ob vajah in razlagah ponuja tudi slovarske opise več kot 100 frazemov in 100 pregovorov, ki so zbrani v zbirki FRIDA; z brskanjem po njej spoznate pomene in preko avtentičnih primerov tudi raznolike načine rabe frazeoloških enot. Na področju besedil je bil narejen pomemben korak, saj »je na enem mestu zbranih okoli 200 različnih avtentičnih pisnih in govorjenih besedil 26 besedilnih skupin, ki uporabnikom omogočajo razvijanje sporazumevalne jezikovne zmožnosti in kritično razumevanje obravnavanega besedila. Tovrstne zbirke do sedaj v slovenskem prostoru še nismo imeli,« izpostavlja koordinatorica besedilnega sklopa izr. prof. dr. Mira Krajnc Ivič s FF.

V pomoč pri reševanju izzivov so v učnem e-okolju Slovenščina na dlani na voljo sprotne krajše razlage. Gre za samostojno bazo grafično privlačnih razlag oz. odgovorov na vprašanja, ki je dostopna v zavihku Znanje. Nudi celovit pregled vseh štirih vsebinskih sklopov in se lahko uporablja kot svojevrsten jezikovni priročnik.

V e-okolje Slovenščina na dlani lahko brezplačno vstopajo učenci, učitelji ali gostje, torej vsi, ki želijo preveriti ali izboljšati svoje znanje slovenščine. »Kot učitelj lahko oblikujete skupine učencev, jim dodelite ustrezne naloge, določite roke za oddajo in spremljate njihove rezultate. Kot učenec lahko rešujete dodeljene naloge ali pa si samostojno oblikujete nabor tem in nalog. Njihova zahtevnost se samodejno prilagaja vašemu napredku, za dosežene rezultate pa ste nagrajeni z virtualnimi nagradami in znanjem,« razlaga koordinatorica promocijskih aktivnosti mag. Andreja Bizjak s FERI.

Priprava e-okolja je bila jezikovnotehnološko in programersko zelo kompleksna, saj je vključevala pripravo obsežnih korpusov, njihovo označevanje ter številne avtomatske postopke na osnovi zapletenih določil, izpostavljata izr. prof. dr. Darinka Verdonik, projektna koordinatorica na FERI, in asist. Sandi Majninger s FERI, glavni razvijalec e-okolja.

Novinarska konferenca

Projekt Slovenščina na dlani 2 sofinancira Republika Slovenija (Ministrstvo za kulturo), zasnovo in razvoj učnega e-okolja pa je finančno podprla tudi Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.