Medprojektno srečanje

Datum: 23. 5. 2023

Kraj: UM FERI

Medprojektno srečanje
23. 5. 2023 smo na FERI UM izvedli medprojektno srečanje, na katerem smo članice in člani projektov Slovenščina na dlani 2 ter Empirična podlaga za digitalno podprt razvoj pisne jezikovne zmožnosti predstavili svoje delo in spregovorili o strategiji razvoja jezikovnotehnološke ter digitalne podpore pri učenju slovenskega jezika in možnostih medsebojnega sodelovanja.