Jezikovne delavnice na FF UM

Datum: 12. 1. 2023

Kraj: UM FF

Jezikovne delavnice na FF UM
V četrtek, 12. januarja 2023, smo v okviru Jezikovalnice – jezikovne delavnice, ki je bila za dijakinje in dijake izvedena na Oddelku za slovanske jezike in književnosti FF UM, aktualna jezikovna vprašanja razreševali tudi s pomočjo spletnega okolja Slovenščina na dlani.