Delavnica za učiteljice in učitelje slovenščine

Datum: 29. 9. 2023

Kraj: FF UM

Povzetek

Učiteljice slovenščine so e-okolje preizkušale na delavnici Pouk s spletnim okoljem Slovenščina na dlani, ki jo je v okviru Slavističnega društva Maribor na Slovenskem slavističnem kongresu izvedla vodja projekta Natalija Ulčnik.

Delavnica za učiteljice in učitelje slovenščine
Pouk s spletnim okoljem Slovenščina na dlani