NAZAJ
Nedoločna in določna oblika pridevnika

Pri pridevnikih ločimo dve obliki:

  • nedoločno (po njej se vprašamo z vprašalnico kakšen: zelen, star, priden)
  • določno (po njej se vprašamo z vprašalnico kateri: zeleni, stari, pridni)

Samo nedoločno obliko imajo:

  • svojilni pridevniki, na primer mamin računalnik, fantov avto
  • pridevniki v povedkovem določilu, na primer pregovor je star
  • pridevniki za zaimkom vsak, na primer vsak skrben otrok

Samo določno obliko imajo:

  • vrstni pridevniki, na primer pralni stroj, jedilni pribor
  • pridevniki za svojilnimi pridevniki, na primer očetov novi prenosnik
  • pridevniki za svojilnimi in kazalnimi zaimki, na primer njegov novi telefon, ta skrbni dedek
  • pridevniki za zaimkom ves, na primer ves prosti čas

Obe obliki, torej nedoločno in določno, imajo kakovostni pridevniki, na primer nov in novi. Nedoločno obliko uporabimo, kadar kaj omenimo prvič (vprašalnica kakšen), določno pa, ko gre za že znano lastnost (vprašalnica kateri).

 

Primer 1

Kupila sem nov telefon.
Ti pokažem novi telefon, ki sem ga kupila?