NAZAJ
Stopnjevanje pridevnika

Stopnjujemo samo lastnostne pridevnike. Različne stopnje tvorimo z obrazili ali s prislovi (opisno).

 

Najpogostejše je tristopenjsko stopnjevanje, pri katerem ločimo osnovnik, primernik in presežnik.

 

  • Stopnjevanje z obrazili
Osnovnik

Primernik

(osnovnik + -ši/-ejši/-ji)

Presežnik

(naj- + primernik)

leplepšinajlepši
zanimivzanimivejšinajzanimivejši
visokvišjinajvišji

 

Pri stopnjevanju pogosto prihaja do glasovne spremembe osnovne oblike:

  • k se spremeni v š: visok – višji – najvišji
  • g se spremeni v ž: drag – dražji – najdražji
  • polglasnik izpade: hiter – hitrejši – najhitrejši

 

Težji primer stopnjevanja je:

  • globok – globlji – najgloblji

 

Nekateri pridevniki pa imajo v primerniku in presežniku celo drugačno osnovno obliko:

  • dober – boljši – najboljši

 

  • Stopnjevanje s prislovi (opisno stopnjevanje)
Osnovnik

Primernik

(bolj + osnovnik)

Presežnik

(najbolj + osnovnik)

vročbolj vročnajbolj vroč
belbolj belnajbolj bel
muhastbolj muhastnajbolj muhast

 

Opisno stopnjujemo pridevnike, ki so po nastanku deležniki (vroč, ovenel ...), barve (bel, rdeč ...) in nekatere druge pridevnike, na primer na -ast (muhast, aknast ...).

 

Kako se posamezen pridevnik stopnjuje, lahko preverimo na portalu Fran.

 

 

Poznamo tudi dvostopenjsko (elativno) stopnjevanje.

Osnovnik

Privzdignjena stopnja ali elativ

(pre- + osnovnik)

(zelo/nadvse/hudo/neskončno/strašno ... + osnovnik)

lep

prelep

zelo lep, grozno lep

vroč

prevroč

zelo vroč, strašansko vroč

 

Nekaterih pridevnikov zaradi njihovega pomena ne stopnjujemo, na primer mrtev.

Preberi še: