NAZAJ
Raba velike in male začetnice

 

V slovenščini lahko besede zapisujemo z veliko ali malo začetnico.

 

Občna imena, kot so želva, nižina, klub, slika, pišemo z malo začetnico.

 

Lastna imena, kot so:

  • poimenovanja oseb, živali, bitij: Lucija, Tačka, Zevs,
  • poimenovanja zemljepisnih in stvarnih danosti (imena krajev, delov zemeljskega površja, nebesnih teles): Vipava, Panonska nižina, Venera,
  • imena ustanov, delovnih organizacij, podjetij: Nogometni klub Branik,
  • poimenovanja umetniških del: Sejalec,

pišemo z veliko začetnico. Če je lastno ime sestavljeno iz več besed, prvo besedo pišemo z veliko začetnico, vse preostale besede pa z malo, če niso tudi same lastno ime (Murska Sobota).

 

Z veliko začetnico pišemo še:

  • besede na začetku besedila in za dvopičjem pri dobesednem navedku znotraj povedi

Primer 1

Po maturantskem plesu se je opogumil: »Ali bi bila moja punca?«

 

  • izraze posebnega razmerja ali spoštovanja

Primer 2

Zahvaljujemo se Vam za razumevanje.

 

  • svojilne pridevnike iz lastnih imen

Primer 3

Od ponosa sta sijala Lanova starša.