NAZAJ
Kaj je podpomenka?

Podpomenka je z vidika tvorjenja besedila eden od načinov besednega vezanja besedilnih enot.

 

Kot sonanašalnico tvorec uporabi besedo (glasba, literatura), ki ima pojmovno ožji pomen kot nanašalnica (umetnostna zvrst), je torej njena podpomenka.

 

Primer 1

Odnos med umetnikom in umetniškim delom je v umetnostnih zvrsteh različen: glasba in literatura obstajata v času, slikarstvo in arhitektura v prostoru.

 

Določen del pojavnega sveta je lahko poimenovan s stalno besedno zvezo (javna prevozna sredstva). Tudi v takem primeru so med besedami ali besednimi zvezami pomenska razmerja. Besedna zveza trolejbus in vsi tirni sistemi je torej tudi podpomenka, in sicer k besedni zvezi javna prevozna sredstva.

 

Primer 2

Javna prevozna sredstva ob enaki porabi energije kot avtomobili prepeljejo bistveno več potnikov. Trolejbus in vsi tirni sistemi uporabljajo za povrh še okoljsko najsprejemljivejšo elektriko.