NAZAJ
Kdo je naslovnik?

Naslovnik je oseba, ki ji je besedilo namenjeno. Naslovnik je lahko posameznik ali skupina ljudi (točno določena skupina ali širša javnost). Podobno kot pri tvorcu tudi pri naslovniku včasih iz besedila ne moremo razbrati, komu je namenjeno.