NAZAJ
Kdo je tvorec?

Tvorec je oseba, ki tvori besedilo. To je lahko posameznik ali nekdo v imenu institucije, marsikdaj pa v besedilu ne najdemo podatka, kdo ga je tvoril. Tvorcev je lahko tudi več (npr. intervju, razgovor). Glede na način prenosa besedila lahko tvorca imenujemo pisec (tvori zapisano besedilo) ali govorec (tvori govorjeno besedilo). Tvorca neposredno definira besedilna skupina (npr. novico tvori novinar, v kuharski oddaji nastopa kuhar).

 

Pogosto uporabljena sopomenka je sporočevalec, čeprav izrazov ne moremo povsem enačiti. Tvorec je namreč tisti, ki neposredno tvori določeno besedilo, sporočevalec pa ustvarjeno besedilo samo prenese (npr. pove šalo, ki si je ni izmislil sam).