NAZAJ
Protivno priredje

 

Protivno priredje povezuje dva neodvisna stavka, pri čemer veznik uvaja stavek z nasprotnim pomenom oziroma izvzemanjem.

 

Vezniki protivnega priredja so: ampak, a, toda, vendar, temveč, marveč, samo, le, samo da, le da.

 

Primer 1

Ni odšel na večerjo k prijatelju, ampak se je zapeljal kar domov.

 

Pred vezniki protivnega priredja pišemo vejico.

 

Primer 2

Med epidemijo se ni odtujil od prijateljev, temveč je pridobil še nove.