NAZAJ
Členitev po aktualnosti

Členitev po aktualnosti omogoča, da poudarimo pomemben, običajno nov oziroma aktualen del sporočila.

 

Sporočilo, ki je izraženo v stavku, ločujemo na:

  • izhodišče, s katerim izrazimo že znano,
  • prehod in
  • jedro, s katerim izrazimo novo.

Izhodišče je navadno na začetku, jedro pa na koncu.

 

V primeru Dominik si je kupil videoigro je izhodišče Dominik, prehod je si je kupil, jedro pa videoigro.

IZHODIŠČEPREHODJEDRO
Dominiksi je kupilvideoigro.

 

V primeru Videoigro si je kupil Dominik poudarimo, da si je ni kupil kdo drug. Izhodišče je videoigro, jedro pa Dominik.

IZHODIŠČEPREHODJEDRO
Videoigro si je kupil Dominik.

 

V primeru Dominik si je videoigro kupil poudarimo, da si je ni izposodil. Izhodišče je Dominik, jedro pa kupil.

IZHODIŠČEPREHODJEDRO
Dominik si je videoigro kupil.