NAZAJ
Naslonski niz

Naslonski niz oblikujejo naslonke različnih besednih vrst:

  • predlogi (na, ob ...)
  • vezniki (in, ko ...)
  • členki (naj, le ...)
  • kratke oblike zaimkov (mi, ji ...)
  • oblike pomožnega glagola biti (sem, je ...)

Če je v stavku več naslonk, si sledijo po ustaljenem besednem redu.

 

 Veznik (vezniška beseda)Členek najNekatere oblike pomožnega glagola bitiSe/siZaimek v dajalniku

Zaimek v tožilniku

 

 
Piši,kdajnaj bisetijovrnilo.

 

Naslonke imenujemo tudi breznaglasnice ali klitike.