NAZAJ
Ujemanje osebnega zaimka

Bitja, stvari in pojme poimenujemo s samostalniki: prvorojenec, ruta, čas. V besedilu lahko namesto samostalnika uporabimo osebni zaimek.

 

Primer 1

Bil je prvorojenec in srčno so ga bili veseli.

 

Primer 2

Ruto namesti za ušesi in jo zaveže ob strani na vrhu glave.

 

Primer 3

Res imam zelo malo prostega časa, ki pa ga želim čim bolje izkoristiti v naravi.

 

Pri tem je pomembno, da ima zaimek isti spol in število kot samostalnik, na katerega se navezuje.

 

Primer 4

Iščemo dekleti, zato prosimo, da pokličete policijo, če ju vidite.

 

 

Samostalnik je v tem primeru nanašalnica, zaimek pa sonanašalnica ali naveznik.