NAZAJ
Kakšna je osnovna oblika frazemov v e-okolju Slovenščina na dlani?

Osnovna oblika frazemov je odvisna od vrste frazemov.

 

Pri samostalniških frazemih je to oblika za imenovalnik ednine, na primer bela vrana. V rabi se ti frazemi lahko pojavljajo tudi v drugih možnih sklonskih oblikah.

 

 SkloniVprašalniceEdninaDvojinaMnožina
1.imenovalnikkdo ali kaj?bela vranabeli vranibele vrane
2.rodilnikkoga ali česa?bele vranebelih vranbelih vran
3.dajalnikkomu ali čemu?beli vranibelima vranamabelim vranam
4.tožilnikkoga ali kaj?belo vranobeli vranibele vrane
5.mestniko kom ali o čem?(o) beli vrani(o) belih vranah(o) belih vranah
6.orodniks kom ali s čim?(z) belo vrano(z) belima vranama(z) belimi vranami

 

Če edninska oblika ne obstaja (ali je zelo redka), so lahko navedeni tudi v obliki, v kateri se praviloma pojavljajo, na primer Tantalove muke.

 

Pridevniški frazemi imajo obliko za moški spol, na primer drag kot žafran, čeprav se uporabljajo v vseh slovničnih spolih (drag kot žafran, draga kot žafran, drago kot žafran) in v različnih možnih sklonskih oblikah (dragega kot žafran, dragemu kot žafran ...).

 

Glagolski frazemi so zapisani v nedoločniški obliki, na primer mlatiti prazno slamo. Ta nakazuje, da se frazemi lahko uporabljajo v različnih oblikah, torej za vse osebe in števila.

 

 EdninaDvojinaMnožina
1. osebamlatim prazno slamomlativa prazno slamomlatimo prazno slamo
2. osebamlatiš prazno slamomlatita prazno slamomlatite prazno slamo
3. osebamlati prazno slamomlatita prazno slamomlatijo prazno slamo

 

Pri nekaterih glagolskih frazemih pa je možna le določena oblika, na primer zgolj za 3. osebo. V teh primerih je kot osnovna navedena oblika za 3. osebo ednine v sedanjiku, na primer pade v vodo.

 EdninaDvojinaMnožina
1. oseba///
2. oseba///
3. osebapade v vodopadeta v vodopadejo v vodo

 

Prislovni frazemi so navedeni v edini možni obliki, na primer na vsake kvatre.