NAZAJ
Kako so frazemi in pregovori predstavljeni v e-okolju Slovenščina na dlani?

V e-okolju Slovenščina na dlani je slovarsko predstavljenih več kot 100 frazemov in več kot 100 pregovorov.

 

Pri vsakem frazemu boste izvedeli, kaj pomeni in kako se običajno umešča v besedilo ali govor. Pri nekaterih boste poleg tega izvedeli kaj o posebnostih rabe ali o sopomenkah in protipomenkah ter variantah. Dodani so tudi zgledi, ki izvirajo iz sodobne rabe slovenskega jezika in pomagajo vse to razumeti.

 

Pri vsakem pregovoru boste izvedeli, kaj pomeni, pri nekaterih pa tudi, katere variante se pojavljajo in kateri so sopomenski pregovori. Rabo v sodobnem slovenskem jeziku ponazarjajo zgledi.