NAZAJ
V katerih virih so slovarsko opisani slovenski pregovori?

Slovenski pregovori so navedeni in opisani v slovarjih, ki jih najdemo na portalu Fran, na primer:

  • v drugi izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2),
  • v rastočem Slovarju slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ),
  • v rastočem Slovarju pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov Mateja Meterca.

 

Slovenski pregovori so slovarsko opisani tudi v večjezični zbirki Sprichwort-Plattform.

 

Sto pregovorov je opisanih tudi v zbirki FRIDA v učnem e-okolju Slovenščina na dlani.