NAZAJ
V katerih virih so slovarsko opisani slovenski frazemi?

Slovenski frazemi so navedeni in opisani v slovarjih, ki jih najdemo na portalu Fran, na primer:

  • v drugi izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ2),
  • v rastočem Slovarju slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ),
  • v Slovarju slovenskih frazemov Janeza Kebra.

 

Prisotni so tudi na portalu Franček, ki je prilagojen za šolsko rabo.

 

Več kot sto frazemov je opisanih tudi v zbirki FRIDA v učnem e-okolju Slovenščina na dlani.