NAZAJ
Na katere teme se frazemi in pregovori nanašajo?

 

Frazemi in pregovori se nanašajo na različne teme. Z njimi pogosto spregovorimo o:

 

  • človeku, njegovem videzu, lastnostih ali počutju (na primer biti si podoben kot jajce jajcu, tiha voda bregove dere)
  • odnosih (na primer zakopati bojno sekiro, lepa beseda lepo mesto najde)
  • dejavnostih in bivanju (na primer pomesti pod preprogo, vsak začetek je težak)
  • predmetnosti in pojavnosti (na primer drag kot žafran, lije kot iz škafa)
  • času in prostoru (na primer na vrat na nos, vse poti vodijo v Rim)
  • količini, meri, stopnji (na primer kaplja v morje, bolje nekaj kot nič)

 

En frazem ali pregovor se lahko nanaša na več tem (bela vrana na primer na človeka in predmetnost, kdor visoko leta, nizko pade na človeka in dejavnost), lahko pa je značilen zgolj za določeno temo (zatresti mrežo na primer za dejavnost).