NAZAJ
Katera veda se ukvarja s frazemi in pregovori?

S frazemi in pregovori se ukvarja frazeologija, ki je jezikoslovna veda.

 

S pregovori in njim podobnimi jezikovnimi enotami pa se podrobneje ukvarja tudi paremiologija, ki je jezikoslovna in folkloristična veda.

 

 

 

Za osnovne jezikovne enote, ki jih ti vedi preučujeta, so se v preteklosti uporabljala različna poimenovanja, na primer reklo (za frazem) in rečenica (za pregovor ali njemu podobno enoto).