NAZAJ
Katere so skupne značilnosti frazemov in pregovorov?

 

Frazemom in pregovorom je skupno, da so po obliki in pomenu ustaljene enote jezika. Kot celota imajo nek drug pomen, kot ga imajo njihove posamezne sestavine.

 

Zanje je značilna slikovitost. Ne tvorimo jih vsakič znova, temveč jih kot celoto jemljemo iz spomina. Običajno jih v nekem jeziku poznamo.

 

Primer 1

Pregovor pravi, da pravega prijatelja spoznaš v nesreči. To pomeni, da mi v težkih trenutkih stoji ob strani in mi pomaga materialno ali s tolažbo. Srečen in hvaležen sem, da v takem trenutku lahko pokličem prijatelja in ga prosim za pomoč ali nasvet.