NAZAJ
Noben in nobeden

 

Noben in nobeden sta nikalna zaimka. Razlika med njima je, da ima:

  • noben enake lastnosti kot pridevnik,
  • nobeden enake lastnosti kot samostalnik.

 

Noben sporoča pomen skupaj s samostalnikom (noben avto) ali samostalniško zvezo (noben obrambni igralec), na katero se navezuje. Uporablja se (levo) ob samostalniku ali samostalniški zvezi.

 

Primer 1

Noben avto mu ni bil všeč.

 

Primer 2

Ne bi ga mogel ujeti noben obrambni igralec na svetu.

 

Nobeden sporoča pomen samostojno in ne v zvezi s kakim drugim samostalnikom ali samostalniško zvezo.

 

Primer 3

Nobeden mu ni bil všeč.

 

Primer 4

Očitno nobeden od naju ni ravno umetnostni zgodovinar, kaj?

 

Podobno velja za rabo zaimkov en in eden, na primer Prišel je le en učenec. – Prišel je le eden.