NAZAJ
Osebni zaimki on, ona, ono

Osebni zaimki on, ona, ono spadajo med samostalniške zaimke. Stojijo namesto samostalnika (sošolec – on, sošolka – ona, dejstvo – ono). V nekaterih sklonih obstajajo dolge in kratke oblike, na primer v rodilniku, dajalniku in tožilniku. Raba dolge oziroma kratke oblike je odvisna od tega, kaj želimo poudariti. Slogovno ustreznejša je kratka oblika.

 

Zaimek ona

 SklonEdninaDvojinaMnožina
1. sklonimenovalnikona onidve one
2. sklonrodilniknje/jenjiju/junjih/jih
3. sklondajalniknjej/nji/jinjima/
jima
njim/
jim
4. sklontožilniknjo/jonjiju/junjih/jih
5. sklonmestnikpri njej/njipri njijupri njih
6. sklonorodnikz njoz njimaz njimi

 

Zaimek on

 SklonEdninaDvojinaMnožina
1. sklonimenovalnikononadvaoni
2. sklonrodilniknjega/ganjiju/junjih/jih
3. sklondajalniknjemu/munjima/
jima
njim/
jim
4. sklontožilniknjega/ganjiju/junjih/jih
5. sklonmestnikpri njempri njijupri njih
6. sklonorodnikz njimz njimaz njimi

 

Zaimek ono

 SklonEdninaDvojinaMnožina
1. sklonimenovalnikonoonidveona
2. sklonrodilniknjega/ganjiju/junjih/jih
3. sklondajalniknjemu/munjima/
jima
njim/
jim
4. sklontožilnikono/njega/ganjiju/junjih/jih
5. sklonmestnikpri njempri njijupri njih
6. sklonorodnikz njimz njimaz njimi