NAZAJ
Mestnik zaimkov

Zaimki moškega spola (on, ta, svoj ...) in srednjega spola (ono, to, svoje ...) v mestniku ednine nimajo končnice (oziroma imajo ničto končnico): o njem, pri tem, pri svojem.

 

Primer 1

Pri njem se je nastanil za skoraj dve leti in mu pomagal pri iskanju dragih kamnov. → mestnik ednine

 

Pogosta napaka pri pisanju je, da jim dodamo končnico -u: o njemu, pri temu, pri svojemu. Taka raba ni knjižna, saj to ni oblika za mestnik, ampak za dajalnik ednine.

 

Primer 2

Tudi njemu sestrina pripoved ni dala miru. → dajalnik ednine

 

Da si lažje zapomnimo razliko, si pomagamo z vprašalnicama, ki imata enaki končnici:

  • dajalnik ednine: Komu ali čemu? Njemu.končnica -u
  • mestnik ednine: O kom ali o čem? O njem.brez končnice oz. ničta končnica