NAZAJ
Nedoločni zaimki

Nedoločne zaimke največkrat prepoznamo po predponskem obrazilu ne-, na primer nekdo, nekaj, nekateri, nekakšen.

 

Lahko so:

  • samostalniški: nekdo, nihče, nobeden (navezujejo se na osebo); nekaj, nič (navezujejo se na stvari)

Primer 1

Opazil sem, kako je v dvorani nekdo iz prve vrste nekomu daleč zadaj nekaj pokazal z rokami.

 

  • pridevniški: nekateri, nekak, nekakšen, neki, noben

Primer 2

Nekakšno skrito sporočilo?

 

Zaimka nihče in nobeden sta zamenljiva: Nihče ni prišel.Nobeden ni prišel. Če želimo poudariti spol, uporabimo nobeden, nobena, nobeno, na primer Nobena ni prišla.