NAZAJ
Oziralni zaimek kar

Oziralni zaimek kar se uporablja v odvisnem stavku. Z njim se izognemo ponavljanju samostalnika (nanašalnice) iz glavnega stavka, na katerega se nanaša.

 

Nadomešča samostalnik srednjega spola, ki je v nadrednem stavku izražen s kazalnim zaimkom to/tisto.

 

Primer 1

Prinesla je tisto, kar je obljubila.

 

Kazalni zaimek je lahko tudi izpuščen.

 

Primer 2

Prinesla je, kar je obljubila.

 

 SklonKAR
1. imenovalnikkar
2. rodilnikčesar
3. dajalnikčemur
4. tožilnikkar
5. mestnik(o) čemer 
6. orodnik(s) čimer

 

Pri zanikanju povedka uporabljamo rodilniško obliko česar.

 

Primer 3

Nisi povedal nič takega, česar ne bi že vedeli.

 

Mestniška oblika je čemer.

 

Primer 4

To, o čemer sva se pogovarjala, je skrivnost.

 

Orodniška oblika je čimer.

 

Primer 5

Pustil sem vse, s čimer sem se ukvarjal.