NAZAJ
Oziralni zaimki

Oziralni zaimki so po obliki zelo podobni vprašalnim. Navzven se razlikujejo predvsem po črki r:

 • oziralni: kdor, kakršen, čigar
 • vprašalni: kdo, kakšen, čigav

 

Vendar je med njimi pomembna razlika v pomenu. Z oziralnimi zaimki namreč ne sprašujemo, ampak se navezujemo na nekaj, kar je bilo pravkar omenjeno, lahko pa tudi na nekaj splošnega ali neznanega, na primer:

 • bitje, stvar, pojem: kdor, kar

Primer 1

Kajti le kdor si vzame čas in pozorno prisluhne, bo med šelestenjem in šumenjem zaslišal prijeten šepet.

 

 • lastnost: kakršen

Primer 2

Pripravili smo svatbo, kakršnih je bilo malo v dolini.

 

 • vrsto: ki, kateri

Primer 3

Na posestvu nameravam urediti kamp, ki bo nekaj posebnega.

 

 • pripadnost: čigar

Primer 4

Mogoče je v mladosti imel tekmeca, čigar glas je bil približno tako lepo kot njegov.

 

 • količino: kolikor

Primer 5

Zvrnil se je v sneg, kolikor je bil dolg in širok.

 

Samostalniški oziralni zaimki v stavku nadomeščajo samostalnik (Jan → kdor, svinčnikkar).

 

 Sklon

KDOR

(za osebe)

KAR

(za stvari)

1. imenovalnikkdor kar
2. rodilnikkogarčesar
3. dajalnikkomurčemur
4. tožilnikkogarkar
5. mestniko komero čemer
6. orodniks komers čimer

 

Pridevniški oziralni zaimki nadomeščajo pridevnik. V pomoč so nam vprašalnice kakšen, kateri in čigav.

 

Primer 6

vrnjeni denarKateri denar? Denar, ki ga je vrnil.

 

Značilnosti pridevniških oziralnih zaimkov:

 • ki (zaimka ne sklanjamo)

Primer 7

Dal je denar, ki ga je bil dolžan.

 

 • kateri (zaimek se uporablja skupaj s predlogom)

Primer 8

Vrnil je denar, s katerim je kupil avto.

 

 • čigar (zaimek se navezuje le na samostalnike moškega spola)

Primer 9

Fant, čigar oče je pisatelj, je moj sošolec.

 

 • kakršen (zaimek izraža lastnost)

Primer 10

Kakršna setev, takšna žetev.

 

 • kolikršen (zaimek izraža količino)

Primer 11

Kolikršen trud boš vložil, tolikšen bo rezultat.