NAZAJ
Deležnik na -l

 

Preteklik in prihodnjik se tvorita s posebno obliko glagola, ki jo po njegovi končnici poimenujemo deležnik na -l: sem našel, bom kupil.

 

Primer 1

Na sejmu sem našel kar nekaj zanimivih knjig, ne vem pa še, katere bom kupil.

 

Deležnik na -l loči oblike glede na spol in število, na primer sem našel, sva našla, smo našli; sem našla, sva našli, smo našle; je našlo, sta našli, so našla.

 

Deležnik na -l za moški spol ednine pišemo s končnim -l (pisal, bral). V knjižnem jeziku ga izgovarjamo s tako imenovanim dvoglasniškim u [u̯], na primer [pisa], [bra]. Pri deležniku na -l za ženski in srednji spol ni posebnosti v izgovorjavi, na primer je pisala, bo pisalo.

 

V pogovorni rabi so izgovorne oblike deležnika na -l za moški spol lahko različne in se končujejo na -u, -o ali -a, na primer gledu, gledo, gleda. Te oblike niso knjižne.

 

V neknjižni rabi se lahko pojavljajo tudi posebne oblike deležnikov. Pri glagolu najti se deležnik na -l glasi našel, našla, našlo. V pogovornem jeziku in v nekaterih narečjih pa se pojavljajo oblike najdel, najdla, najdlo. Te oblike torej niso knjižne.

 

Primer 2

Na tleh je najdel cekin.  našel