NAZAJ
Nedoločnik in namenilnik

 

Nedoločnik je glagolska oblika, ki se končuje na -ti (delati, hoditi, učiti se) ali -či (teči, reči, peči). V rabi se pogosto pojavlja ob:

  • naklonskih glagolih, kot so nameravam, hočem, želim, moram, treba je, na primer moram se učiti,
  • faznih glagolih, ki označujejo začetek ali konec dejanja (začeti, končati), na primer začela je teči.

Primer 1

Pri zasnovi vodnega vrta moramo upoštevati zahteve rastlin, ki smo jih izbrali.

 

V pogovorni rabi poznamo tudi kratki nedoločnik, ki se končuje na -t ali -č in je podoben namenilniku, na primer moram se učit. Njegova raba ni knjižna.

 

Namenilnik je glagolska oblika, ki se končuje na ‐t (delat, hodit, učit se) ali ‐č (teč, reč, peč). Uporablja se samo ob glagolih premikanja ali gibanja, kot so grem, hodim, pojdem, peljem se, napotim se, odpravim se, hitim, na primer grem teč.

 

Primer 2

Nekaj po dvanajsti uri so hiteli gasit požar v Andričevo ulico, kjer je v stanovanjski hiši eksplodiral plin.