NAZAJ
Prihodnjik

 

Prihodnjik je glagolska oblika, s katero izražamo prihodnje dejanje.

 

Tvorimo ga na dva načina:

  • z nesestavljeno (nezloženo) obliko: prihodnjik pomožnega glagola biti (bom, boš, bo ...)

Primer 1

Danes bo odločilna etapa za razplet dirke.

 

  • s sestavljeno (zloženo) obliko: prihodnjik pomožnega glagola biti (bom, boš, bo ...) in opisni deležnik polnopomenskega glagola (uredil, prisluhnil ...)

Primer 2

V mariborskem gradu bodo uredili kavarno, kjer boste lahko vsak torek prisluhnili različnim pevskim legendam.

 

 

V pogovornem jeziku in narečjih se za izražanje prihodnjega dejanja pojavlja tudi oblika bom bil vesel/bom bila vesela, vendar ta v knjižnem jeziku ni pravilna.