NAZAJ
Dvojina glagola

 

Dvojina se uporablja, kadar govorimo o dejanju ali stanju dveh oseb, na primer Sara in Nina trenirata gimnastiko, Nejc in Niko sta brata. Kaže se v rabi osebnih zaimkov in glagolov, na primer midve sva se začudili, vidva se pogovarjata, onadva bosta brala.

 

 

Osebni zaimki v dvojini

(moški/ženski spol)

Dvojinske oblike v pretekliku

(moški/ženski spol)

Dvojinske oblike v sedanjiku

(moški in ženski spol)

Dvojinske oblike v prihodnjiku

(moški/ženski spol)

1. osebamidva/midve sva delala/sva delalidelavabova delala/bova delali
2. osebavidva/vidvesta delala/sta delalidelatabosta delala/bosta delali
3. osebaonadva/onidvesta delala/sta delalidelatabosta delala/bosta delali

 

Dvojinske oblike za srednji spol so enake oblikam za ženski spol, na primer dekleti sta delali, dekleti delata, dekleti bosta delali.

 

V nekaterih narečjih se dvojina izgublja ali se je že izgubila. Oblike, kot so sma delala, delama, boma delala, niso knjižne.