NAZAJ
Osebne glagolske oblike

Osebne glagolske oblike so tiste, ki lahko imajo različne oblike z ozirom na osebo in število. Lahko jih spregamo, kar pomeni, da jim dodajamo različne končnice.

 

Osebnim glagolskim oblikam lahko določimo:

  • osebo: 1., 2., 3. oseba (grem, greš, gre)

Primer 1

Danes grem sam do nje, jutri pa lahko greva skupaj.

 

  • število: ednina, dvojina, množina (rešim, rešiva, rešimo)

Primer 2

Naloge najprej reši sam, potem s sosedom v klopi primerjajta odgovore, nazadnje pa si med sošolci izmenjajte dobre in slabe dosežke.

 

  • čas: sedanji, pretekli, predpretekli in prihodnji (berem, sem bral, sem bil bral, bom bral)

 

  • naklon: povedni, velelni in pogojni (berem, beri, bi bral)

 

  • način: tvorni in trpni (bere, je bran)

 

  • vid: nedovršni in dovršni (berem, preberem)