NAZAJ
Preglas pri sklanjanju

 

V nekaterih sklonih samostalnikov moškega in srednjega spola prihaja do preglasa. To pomeni, da -o- v končnici prehaja v -e-.

 

Do preglasa prihaja pri samostalnikih:

  • moškega spola, ki se v izgovoru končujejo na c, č, ž, š, j, na primer s stric-em
  • srednjega spola, katerih osnova se končuje na c, č, ž, š, j, na primer s sonc-em

Preglas se pri samostalnikih moškega spola pojavi v:

  • orodniku ednine
  • rodilniku, dajalniku in orodniku dvojine
  • rodilniku in dajalniku množine

Primer 1

S Primožem sta se spoznala med študijem francoščine v Parizu.

 

 SklonEdninaDvojinaMnožina
1. imenovalnikstric-østric-astric-i
2. rodilnikstric-astric-evstric-ev
3. dajalnikstric-ustric-emastric-em
4. tožilnikstric-astric-astric-e
5. mestnik(o) stric-u(o) stric-ih(o) stric-ih
6. orodnik(s) stric-em(s) stric-ema(s) stric-i

 

Preglas se pri samostalnikih srednjega spola pojavi v:

  • orodniku ednine
  • dajalniku in orodniku dvojine
  • dajalniku množine

Primer 2

Trenutno je šola zaradi gradnje telovadnice obdana z gradbiščem.

 

 SklonEdninaDvojinaMnožina
1. imenovalniksonc-esonc-isonc-a
2. rodilniksonc-asonc-øsonc-ø
3. dajalniksonc-usonc-emasonc-em
4. tožilniksonc-esonc-isonc-a
5. mestnik(o) sonc-u(o) sonc-ih(o) sonc-ih
6. orodnik(s) sonc-em(s) sonc-ema(s) sonc-i

 

Pri tujih imenih moškega spola moramo upoštevati, da je včasih glas, ki ga izgovorimo na koncu, drugačen od zapisane črke, na primer Bosch [boš]. V teh primerih pri sklanjanju upoštevamo izgovorjavo, na primer z Boschem.

 

Včasih pa imajo tuja imena na koncu -e, ki se ne izgovarja (rečemo mu nemi e). Če te besede izgovorimo s končnim glasom c, č, ž, š, j, prav tako pride do preglasa.

 

Primer 3

S Sturridgeem in njegovimi predstavniki so odgovorni na čelu s trenerjem in menedžerjem Markom Hughesom sedli za pogajalsko mizo.

 

Pri pomnjenju pravila, da o prehaja v e za glasovi c, č, ž, š, j, nam je lahko v pomoč poved: Cene češnje že še je.