NAZAJ
Kako določiti ključne besede?

Ključne besede so besede, ki so za razumevanje vsebine besedila najpomembnejše, ključne. Na osnovi teh besed lahko naslovnik predvideva, o čem besedilo govori. Očitno so povezane s temo besedila in jo dopolnjujejo. Ni nujno, da so v besedilu uporabljene, ampak jih iz njega lahko razberemo.

 

Primer 1

Ključne besede: šala, vojaki, kuhar, kosilo, zbadanje, nagajanje.

 

Vsako besedilo v učnem e-okolju ima najmanj pet ključnih besed.