NAZAJ
Besedni red v stavku

V sporočilu si besede in besedne zveze sledijo po posebnih pravilih. Besedni red v osnovi določa členitev po aktualnosti. Nekatere besede pa imajo ustaljeno mesto v stavku, na primer v naslonskem nizu (naj bi bil).

 

Besedni red je lahko nezaznamovan, običajen, torej tak, ki ne pritegne posebne pozornosti.

 

Primer 1

Na Starem trgu so okrasili nekaj več kot petdeset smrečic.

 

Zaradi različnih tvorčevih namenov (na primer posebnih poudarkov, iskanja rime in podobno) pa je lahko besedni red tudi zaznamovan, torej drugačen od običajnega.

 

Primer 2

Na Starem so trgu pod lipo zeleno
trobente in gosli, in cimbale pele ...
(F. Prešeren: Povodni mož)