NAZAJ
Zapis okrajšav

Okrajšave so okrajšano zapisane besede ali besedne zveze. Okrajšanost označimo s piko, na primer oz. (oziroma), npr. (na prímer).

 

Če je okrajšano zapisanih več besed, je med posameznimi deli presledek, na primer t. i. (tako imenovani), d. d. (delniška družba), red. prof. (redni profesor/redna profesorica). Včasih pa več besed zapišemo z eno okrajšavo, na primer itd. (in tako dalje), ipd. (in podobno), npr. (na primer), tj. (to je).

 

Primer 1

Posamezne karakteristike so lahko tudi dedne oziroma prirojene, npr. t. i. histerična drža.

 

Brez presledka za piko pišemo okrajšave, pri katerih je skupaj pisana tudi neokrajšana beseda, na primer l.r. (lastnoročno), lit.zg. (literarnozgodovinski).

 

Pri zapisu okrajšave ohranjamo vezaj, če je tako zapisana neokrajšana besedna zveza, na primer angl.-slov. (angleško-slovenski).