NAZAJ
Zapis izpeljank

Izpeljanke so tvorjenke, ki so zgrajene iz:

  • besedotvorne podstave (kuh-, kuhar-) in
  • obrazila, ki se nahaja za podstavo in ga imenujemo pripona (-ar, -ski).

Pišemo jih skupaj, na primer kuhar, kuharski.

 

Najpogostejše izpeljanke so:

  • samostalniške: petelinček
  • pridevniške: petelinji
  • glagolske: peteliniti
Izpeljanke iz predložne zveze

Izpeljanke iz predložne zveze so posebna vrsta izpeljank. Zgrajene so iz:

  • besedotvorne podstave (-zid-, -komolč-) in
  • dvodelnega obrazila, ki ga sestavljata predpona (ob-, do-) in pripona (-je, -en).

Izpeljanke iz predložne zveze pišemo skupaj, na primer obzidje, dokomolčen.