NAZAJ
Zapis sestavljenk

Sestavljenke so tvorjenke, zgrajene iz:

  • besedotvorne podstave (-znak) in
  • obrazila, ki se nahaja pred podstavo in ga imenujemo predpona (pred-).

Pišemo jih skupaj, na primer predznak.

 

Najpogostejše sestavljenke so:

  • samostalniške: podiztočnica
  • pridevniške: posezonski
  • glagolske: preparkirati
Samostalniške sestavljenke

Samostalniške sestavljenke vedno pišemo skupaj.

 

Tvorimo jih tako, da eno polnopomensko besedo zamenjamo s predpono.

 

Primer 1

nižji sekretar > podsekretar

višji polkovnik > nadpolkovnik

predhodna prodaja > predprodaja

Glagolske sestavljenke

Glagolske sestavljenke vedno pišemo skupaj.

 

Tvorimo jih tako, da eno polnopomensko besedo zamenjamo s predpono.

 

Primer 1

ponovno greti > pogreti

predhodno naročiti > prednaročíti

začeti plesati > zaplesati

 

Pridevniške sestavljenke

Pridevniške sestavljenke pišemo skupaj.

 

Tvorimo jih tako, da eno polnopomensko besedo zamenjamo s predpono.

 

Primer 1

zelo star > prastar

visoko povprečen > nadpovprečen