NAZAJ
Zapis zloženk

Zloženke so tvorjenke, ki so zgrajene iz:

 • večdelne besedotvorne podstave (vlak-, -vodja) in
 • obrazila, ki se nahaja med podstavo in ga imenujemo medpona (vlak- + -o- + -vodja).

Včasih imajo zloženke ob medponi tudi pripono (bistr- + -o- +-um- + -en).

 

Ločimo torej medponske in medponsko-priponske zloženke.

 

Najpogostejše zloženke so:

 • samostalniške: kinodvorana, žogobrcar, krvodajalec
 • pridevniške: srednješolski, vsakoleten, črno-bel
 • glagolske: trmoglaviti, klečeplaziti

Primer 1

V Sloveniji potrebujemo v povprečju od 300 do 350 krvodajalcev na dan.

 

Primer 2

Glede na vsakoleten porast prijavljenih inovacijskih projektov tudi tokratni odziv ni bil presenečenje.

 

Deli besedotvorne podstave so lahko v:

 • prirednem razmerju (slovenski in italijanski)
 • podrednem razmerju (jezikovna politika)

Glede na to ločimo tudi priredne in podredne zloženke. Priredne pišemo z vezajem (slovensko-italijanski), podredne pa skupaj (jezikovnopolitični). Kadar so podredne zloženke zapisane s številko ali črko, jih pišemo z vezajem (60-letnica, D-vitamin).
 

Primer 3

Črno-bel prikupen samček, star tri mesece in pol, išče človeka, ki mu ni vseeno za izgubljene živali.


Posebnost so medponske zloženke, kot so npr. legokocke, ekošola, biosadje. Praviloma se tudi takšne zloženke pišejo skupaj. Ker pa lahko sestavine lego, eko, bio in podobno dojemamo kot nesklonljive pridevnike, se lahko tovrstne zloženke zapisujejo tudi narazen (lego kocke, eko šola, bio sadje).

Samostalniške zloženke

Samostalniške zloženke so lahko priredne ali podredne.

 

Priredne zloženke pišemo:

 • z vezajem: Balto-Slovan, Anglo-Američan

Primer 1

v naslednjih štirih tednih nikakor ni pričakovati izkrcanja Anglo-Američanov.


 

Podredne zloženke pišemo:

 

 • skupaj: devetletka, avtocesta, srečelov

Primer 2

Kraške gozdove sta uničevali ovčjereja in kozjereja.

 

 • skupaj ali narazen: minigolf ali mini golf, pešpot ali peš pot

Primer 3

Sledi odhod na krožno pešpot po delu otoka.

 

Primer 4

Do slapu so domačini uredili peš pot in tako naravno znamenitost ponovno približali obiskovalcem.

Glagolske zloženke

Glagolske zloženke pišemo skupaj, na primer dolgočasiti, hribolaziti, slepomišiti, blagosloviti.

Pridevniške zloženke

Pridevniške zloženke so lahko priredne ali podredne.

 

Priredne zloženke pišemo:

 • z vezajem: slovensko-angleški, vzgojno-izobraževalen

Primer 1

Zemljevid so izdali v dveh različicah, v slovensko-angleški in nemško-italijanski.

 

Podredne zloženke pišemo:

 • skupaj: velikonočen, vraževeren, častihlepen

Primer 2

Nisem vraževeren, a okrog vratu nosim poseben obesek za srečo, ki mi ga je podarila mama.

 

 • skupaj ali narazen (če prva sestavina pomeni barvo ali njen odtenek, druga pa je izraz za barvo, na primer rdečerjav in rdeče rjav, ali pri drugih čutnih zaznavah odtenkov, na primer sladkokisel ali sladko kisel)

Primer 3

V veliki dvorani takoj za vhodom sta položila temno zelen in bel marmor, jedilnico sta okrasila s francoskim pohištvom [...].

 

Primer 4

Na dnu čolna je ležal temnozelen podolgovat predmet z rumeno pentljo.

 

 • z vezajem (če izpustimo eno od sestavin zloženke, na primer osnovno- in srednješolski, ali če je prva sestavina zloženke števka, 18-letni)

Primer 5

Skupaj z raziskovalci smo spoznavali mikro- in ultramikroelemente vesolja.

 

Primer 6

V nesreči se je 15-letna peška huje ranila.