NAZAJ
Pisanje skupaj ali narazen

Pri pisanju skupaj ali narazen upoštevamo naslednji pravili:

  • Primere, ko v besedo ni mogoče vriniti druge besede ali delom te besede spremeniti zaporedja, pišemo skupaj.

Primer 1

Preveč je neizvirnega humorja.

 

Besedi neizviren ni mogoče zamenjati zaporedja delov.

 

  • V primerih, ko je v besedno zvezo mogoče vriniti drugo besedo ali spremeniti zaporedje enot, je priporočeno pisanje narazen.

Primer 2

S postaje je po navadi raje prišel kar sam, saj ni bila daleč od njihove hiše.

 

V zvezo po navadi lahko vrinemo drugo besedo, na primer po stari navadi, po dobri navadi.

 

Nikalnico ob glagolih pišemo narazen (ne bom, ne bo, ne more, ne vem, ne gremo ...), izjema so sedanjiške oblike zanikanih glagolov sem, imam, hočem: nisem, nimam, nočem.